DANTE ALIGHIERI
                                                          MUSEU CASA DANTE DE FLORÈNCIA

EL GAT DE LA SORT i la seva llegenda

                                                         MANEKI-NEKO