Pilarin Bayés

                           Logo de l'Exposició Palau Robert de Barcelona
                                      El meu petit homanatge a una gran artista catalana


http://pilarin.cat/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar%C3%ADn_Bay%C3%A9s