K. JORNET


                                                                     Felicitats campió, ets una màquina¡¡¡

DANTE ALIGHIERI
                                                          MUSEU CASA DANTE DE FLORÈNCIA