Punts de llibre amb flors pintades a mà per S. Batalla